LÁMPÁS-PROGRAM ERDÉLYBEN
–válaszként Székelyföld fejlesztésére –


A 2014-ben útjára indított Lámpás-program az elmúlt évek során szerzett gyakorlati tapasztalatok alapján fordulóponthoz érkezett. A több száz lebonyolított program tanulságai alapján a könnyebb érthetőség és a jobb gyakorlati felhasználás érdekében a szerzők a program újragondolása mellett döntöttek. Az alapelvek természetesen maradtak ugyanazok, azonban az egyes részelemek egyszerűsödtek és a mindennapi felhasználáshoz igazodtak.

Így a Lámpás-program a következő pillérekre, azokon belül a következő részprogramokra bontható:

1.      NÉPNEVELŐ PILLÉR

-       Közösségfejlesztő programok
-       Falufejlesztő programok
-       Pegazus-programok

2.      VÁLLALATI PILLÉR

-       Vállalkozásfejlesztő programok
-       Szövetkezetfejlesztő programok
-       Munkavállaló-fejlesztő programok

Ezen programok egy közös gondolat mentén állnak össze a Lámpás-program ernyője alatt: mindeniket a közös értékek mentén történő tudásátadás vezérli.

A fentiek tükrében hogyan tekintsünk a Lámpás-programra? Igen, a Lámpás-program lényege a tudásátadás, a székely ember fejlesztése. Így a program az abban részt vevő személyektől függ, amelyek a következők:
•   egyrészt a Lámpások, akik indukálják a fejlődést;
•   másrészt a Bölcsek, akik fejlődni szeretnének és felkészültek a tudás továbbadására is, ugyanakkor a tudás révén a környezetükből kitörni akaró fiatal Pegazusok.

Tehát igazából ezen két embercsoport munkájától függ a Lámpás-program sikere. Vagyis hogy legyen elegendő olyan nagy tudású személy Székelyföldön, aki hivatásának érzi a tanítást, az emberek képzését, a tudásátadást. Ugyanakkor hogy legyenek olyan, a tudásra receptív székely emberek, akik érzik a szükségét és a fontosságát a folyamatos tanulásnak, fejlődésnek. Amennyiben ez a két „alappopuláció” adott, elindulhat az a folyamat, amelynek eredményeként Székelyföld fejlődési pályára állhat. Hiszen a régiófejlesztés fogalomtárában alaptétel, hogy bármiféle fejlődésnek a motorja maga az ember.

A Lámpás-program Erdélyben teljes anyaga elérhető az alábbi linken.

TÁMOGATÓK, EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK
Nemzetstratégiai Kutatóintézet
Udvarhelyszéki Kis-és Középvállalkozások Szövetsége
Székelyföldi Regionális Tudományi Társaság
2018 - REGA Régiókutató Egyesület